Erik Rask Larsen


Selvstændig arkitekt med traditionel arkitektrådgivning, bygherrerådgivning, generel tilstands vurdering af ejendomme, 1-års og 5-års garantigennemgang af nyopførte ejendomme, syn og skøn, voldgiftssager.

Efter afgang fra arkitektskolen i 1977, og efter knap 2 års ansættelse på Fællestegnestuen i København, har jeg med base i Næstved arbejdet i arkitekt-og ingeniørfirmaet Peter Karstensen, senere Kastor, først som medejer og fra 1985 – 1999 som direktør. Siden 1999 har jeg drevet selvstændig arkitektvirksomhed fra mit kontor i det gamle mejeri i Brandtsgade, Næstved.

Jeg har i hele min karriere primært arbejdet med bygningsopgaver for kommuner (skoler, børnehaver og plejehjem), for boligselskaber (almennyttige-og ældreboliger samt renoveringer) og i mindre omfang for private bygherrer (erhverv, enfamiliehuse og tilbygninger). En del af mine projekter har været boliger med passiv solvarme og andre energibesparende foranstaltninger (Green Way).

Som arkitekt har jeg arbejdet med alle de traditionelle arkitektarbejder fra programmering over skitsering, myndighedsprojekt, detailprojektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse frem til afleve-ring af det færdige byggeri. Denne erfaring giver mig særlige kompetancer ved især mindre bygge-opgaver (op til ca. 10 mill.), hvor jeg personligt kan varetage hele byggeprocessen for bygherren. Jeg er endvidere i 2014 uddannet som BedreBolig rådgiver

Sideløbende med arkitektvirksomheden har jeg siden 1984 arbejdet som syn og skønsmand for Civilretterne for Sjælland, København og Lolland, Falster og Møn, og siden 1994 også som skønsmand, sagkyndig og voldgiftsdommer for Voldgiftsnævnet for bygge-og anlægsvirksomhed.

Igennem arbejdet som skønsmand har jeg, sammen med mine erfaringer som praktiserende arkitekt, samlet en bred byggeteknisk viden, som jeg bruger ved udførelse af opgaver med bygge-teknisk gennemgang af ejendomme, uvildig 1-og 5-års gennemgang af nybyggerier samt bygnings-faglig bistand ved løsning af tvister mellem entreprenører og bygherrer.